اطلاعیه ها


بدین وسیله کلیه مراکز معاینه فنی کشور می باید حداکثر تا تاریخ 95/3/25 نسبت به ارسال گواهی کالیبراسیون دستگاه های آزمون آلایندگی (با اعتبار6ماهه) و سه گانه (با اعتبار یکساله) به آدرس پست الکترونیکی Barchasb.upto@gmail.com اقدام نمایند.
عدم ارسال به موقع گواهی های مذکور به منزله نداشتن گواهی خواهد بود . لازم به یادآوری است پس از هردوره به روزرسانی کالیبره دستگاه ها , ارسال مجدد گواهی های کالیبراسیون الزامی می باشد.

به اطلاع کلیه مدیران و کارشناسان محترم مراکز معاینه فنی خودروهای سبک کشور می رساند:
از تاریخ 94/07/01 جهت صدور گواهی (برگ و برچسب) برای خودروهای عمومی، برای اعتبار زمانی 6 ماهه، فقط می بایست از گواهی های شخصی 94 و برای اعتبار زمانی 3 ماهه، می توانند از گواهی های عمومی 94 یا شخصی 93 استفاده نمایند.
اطلاعیه مهم در خصوص آزمون آلایندگی
با توجه به تغییرات به وجود آمده در سامانه ، مراکز برای پرداخت هزینه گواهی معاینه فنی تنها 5 روز از زمان تایید مدیریت معاینه ی فنی اتحادیه فرصت دارند
روال انجام معاینه فنی خودرو از پذیرش تا صدور گواهی
دریافت شیوه نامه پذیرش خودرو
هفت نکته مهم در هنگام استفاده از سامانه معاینه فنی
الزام برقراری ارتباط درمراحل مختلف تست و بایگانی گزارشات در کلیه مراکز معاینه فنی خودروهای سبک
آگاهی از حدود مجاز آزمون‌های فنی و استاندارد 9181